Annons

Annons

Annons

DEBATT: Ett mångkulturellt samhälle gör oss alla smartare

Annons

Foto: Pontus Lundahl/TT

Jämfört med hur det var när man gick på dagis i Dalarna på 1980-talet, så är vi som nu själva är föräldrar, många fler som lämnar vår telningar på förskolor där det går barn med annan kulturell bakgrund än den typiskt svenska. Att gå på förskolan i dag innebär inte sällan kontakt med andra språk och andra kulturella uttryck.

Till skillnad från Sverigedemokraternas (SD) syn på mångkultur så ser S-kvinnor detta som en stor vinst. För barnen, för deras föräldrar och för samhället i stort.

I och med den grundlagsändring som gjordes år 2010 så står det nu i vår grundlag att Sverige är ett mångkulturellt land. Alltså ett land som inte bara härbärgerar en kultur utan flera. Kulturer som samverkar och samspelar sida vid sida.

Annons

Annons

Under en vanlig dag i förskolan lär sig barnen att utveckla sitt eget språk bland annat genom att förstå andra språk och de lär sig att med andra ögon se på sin egen kultur och att bättre förstå dito.

Där SD ser en risk för splittring i samhället till följd av mångkultur ser vi en möjlighet till individuell och samhällelig berikning. Ett öppet, tillåtande och mångkulturellt samhälle leder till ökad förståelse - hos varje individ - om vad som är både andras men även hens egen kultur. Ett öppet, tillåtande och mångkulturellt samhälle kan leda till utveckling och innovation som inte hade varit möjlig om inte nya influenser hade fått ta plats.

Gör detta S-kvinnor till en organisation som är mindre värnande om det så kallat svenska än tidigare nämnda parti? Nej - det gör det inte. Vi menar att det är tvärt om. Genom att få en möjlighet att möta andra kulturer stärks den egna kulturen. Ett möte med ett annat kulturuttryck kan uppmärksamma en person på att sättet hen har faktiskt inte bara är ”så som vi alltid gjort” utan ett uttryck för hens kultur. Först med den insikten ges möjligheten att veta vem man är och en möjlighet att kunna vara stolt över vem man är.

Skulle SD få ett inflytande över politiken och vidare om de skulle få möjlighet att driva igenom den assimileringspolitik som de förespråkar (det vill säga att alla som invandrar till Sverige ska anta den kultur som finns här) så går vi miste om en viktig möjlighet.

Annons

Vi i S-kvinnor hoppas att SD även fortsatt kommer att stå utan inflytande i svensk politik, i den kommande regeringsbildningen och vid framtida regeringsbildningar. Detta för samhället i stort och för alla våra barns skull som tack vare det mångkulturella land Sverige är i dag har möjlighet att växa upp till betydligt smartare och stoltare svenskar än vad tidigare generationer kunnat visa upp. Detta för att vi, och andra föräldrar jämte oss, även i fortsättningen ska ha samtal vid middagsbordet med våra förskolebarn om hur det är i andra länder, tack vare information som utbytts mellan kompisar under dagen på förskolan, och där vi föräldrar inser, att det våra telningar lärt sig av sina kamrater skulle vi aldrig kunna gett dem.

Annons

Liza Lundberg

Ordförande S-kvinnor

Elisabeth Gullarbergs

Ledamot i S-kvinnors styrelse

Elisabeth Gullarbergs, Ledamot i S-kvinnors styrelse. Foto: Privat

Liza Lundberg, ordförande S-kvinnor i Falun. Foto: Karin Sundin/Arkiv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan