Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Väg in vindkraftens klimatnytta när besluten fattas

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När den akuta coronakrisen mildrats måste vi på allvar ta tag i den andra stora kris mänskligheten står inför – det globala klimathotet. Alla verksamheters positiva eller negativa klimatpåverkan måste vägas in i framtida beslut. Det gäller inte minst beslut om vindkraft i Dalarna, som spelar en avgörande roll i omställningen till ett elektrifierat och fossilfritt samhälle.

Svenska folket prioriterar klimatkrisen. Hela 71 procent vill enligt en ny Sifo-undersökning att vindkraftens klimatnytta ska vägas in vid beslut om vindkraft ska tillåtas eller inte. Dessutom är sju av riksdagspartierna positiva till förslaget. Men idag är det inte så.

I en ny rapport från nätverket Vindkraftens klimatnytta framgår att Mark- och miljööverdomstolen inte nämnde vindkraftens klimatnytta i ett enda domskäl i 51 relevanta vindkraftsdomar sedan 2016. Inte heller regeringen har specifikt nämnt klimatnyttan i de vindkraftsbeslut som granskats.

Annons

Annons

Energimyndigheten och Naturvårdsverket utvecklar nu en strategi för att skapa förutsättningar att öka vindkraftsproduktionen från dagens 20 TWh till 100 TWh vindkraft år 2040. Våra beräkningar visar att det kan minska klimatutsläppen med 48 miljoner ton, genom elexport och elektrifiering. Det är nästan lika mycket som Sveriges samlade territoriella utsläpp under 2018 (52 miljoner ton). Tack vare den tekniska utvecklingen kommer det dessutom inte behövas fler vindkraftverk än i dag.

Anders Wijkman. Foto: Pressbild

På kort sikt ser det bra ut för vindkraften och utbyggnadstakten är hög. Svensk Vindenergis prognos är att vindkraften mer än fördubblas till 44 TWh år 2023. Men därefter är det mycket osäkert. Vår granskning visar:

* Antalet vindkraftsparker som fått sina tillståndsärenden avgjorda har nästan halverats från perioden 2014–2015 till 2017–2018.

* Bara sex vindkraftsprojekt (135 verk) fick slutligt tillstånd under 2019 och under året lämnades det endast in 11 nya ansökningar (140 verk).

* Antalet nya samråd halverades från perioden 2014–2015 till 2016–2018. Under 2019 skedde en viss återhämtning, men många av samråden avsåg äldre ändringsärenden.

Den samlade bilden är att det startas för få nya projekt, eftersom det är mycket svårt att hitta nya vindkraftsprojekt i bra lägen där det bedöms troligt att tillstånd kommer att beviljas. Allt för ofta får vindkraften stå tillbaka för andra intressen.

Annons

Annons

Genom att väga in vindkraftens stora klimatnytta i miljöprövningen och när kommunerna i Dalarna fattar beslut om vindkraft, kan utbyggnaden fortsätta. Samtidigt bör fastighetsskatten på vindkraftverk överföras till kommunerna så att de får större del av den ekonomiska nyttan. Då kan vi möta klimatkrisen samtidigt som det skapas välbehövliga arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i den lågkonjunktur som väntas följa av coronakrisen.

Anders Wijkman

Ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta

Linda Burenius

Head of public affairs, OX2

Hans Carlsson

Vd, Siemens Gamesa Renewable Energy

Maria Röske

Vd, wpd

Charlotte Unger Larson

Vd, Svensk Vindenergi

Peter Zachrisson

Vd, Stena Renewable

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan