Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: MP: Naturen måste vårdas objektivt och forskningsbaserat

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rebecka Le Moine har skrivit artikeln tillsammans med Daniel Ekblom. Foto: Henrik Montgomery/TT

Annons

Den 22 maj var internationella biologiska mångfaldens dag. Samtidigt pekar forskning på att jorden är på väg in i ett sjätte massutdöende, att arter som utrotas är fler än vad som är normalt och att hastigheten är klart högre. Skövlingen av Amazonas regnskog, jordens lungor, har trappats upp och skogsavverkningen överstiger nu förra årets toppnotering. Globalt utnyttjar vi naturen som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande, i Sverige som om vi hade fyra planeter.

I Sverige släpptes nyligen den svenska rödlistan och antalet rödlistade arter har ökat med 11 procent jämfört med 2015 och visar på en fortsatt negativ utveckling av vår biologiska mångfald. Av svenska häckande fågelarter bedöms 26 procent minska så kraftigt att de blir rödlistade. Vanliga arter som gråkråka, skrattmås och björktrast minskar markant. Poängjakten inom jägarkåren har samtidigt gett 15 poäng för varje fälld kråka och mås. Jaktsäsongen 2018/2019 har Svenska jägarförbundet redovisat att det sköts 44 357 respektive 5 323 av dessa arter. Vidare redovisar man ett stort antal skjutna björktrastar, gråtrutar, havstrutar, bläsänder och krickor, arter som även de finns med på rödlistan.

Annons

Annons

En annan art på rödlistan är skogsharen, men läser man på Svenska jägarförbundets hemsida kan man konstatera att ”självklart ska vi få fortsätta jaga skogshare”, enligt riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné. Som en anledning till detta framhålls att ”man måste väga in den långa tradition och kulturhistoriska koppling som stövarjakten på hare är. Man kan inte döda en folkrörelse över en natt”. Så mycket för jägarförbundets arbete för biologisk mångfald.

Vargen klassas nu som starkt hotad på grund av inavel, tidigare licensjakt och en utbredd tjuvjakt. Jägarförbundets inställning är välkänd, men anmärkningsvärt är att samtidigt så röstar Sveriges riksdag igenom tillkännagivande, alltså ett krav till regeringen, om ny licensjakt på varg med hjälp av KD, M, C och SD. De anser att det räcker med mellan 100 och 170 individer för att arten ska ha gynnsam bevarandestatus, detta samtidigt som forskarexpertis har fastslagit att miniminivån inte bör understiga 300 individer. Är det etisk naturvård för biologisk mångfald och med försiktighetsprincipen för en strikt skyddad art?

Vi anser att det behövs en radikalt förändrad miljöpolitik för att bryta denna negativa trend.

Bedömningen av en arts bevarandestatus ska göras av myndigheter och deras expertis utifrån vetenskapliga belägg. Det ska inte ske av lobbyorganisationer som har jakt som enda intresseområde eller av lekmän inom politiken som saknar kunskap om populationsgenetik.

Arbetet för en biologisk mångfald måste ske i samspel med naturen och jordens resurser. Det arbetet måste ske internationellt, det måste ske nationellt och det måste ske nu!

Daniel Ekblom (MP)

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP)

Annons

Annons

Till toppen av sidan