Annons

Annons

Annons

Insändare: De borgerligas förslag ger fler otrygga anställningar

Text: 

Att försämra LAS innebär en otryggare anställning för många, skriver Conny Kallberg.

Bild: Malin Moberg

Annons

Dagligen läser och hör man från borgerligt håll att Lagen om anställningsskydd, LAS, är omodern och måste förbättras. Centerpartiets Anders W Jonsson försöker övertyga svenska folket att nu kommer företagen ropa efter personal och våga anställa nya medarbetare. Men i denna lag finns redan idag mycket stora möjligheter att både provanställa och visstidsanställa personal med tillfälliga anställningar i minst två år. I kollektivavtalen kan det också förekomma anställning vid behov av extra arbetskraft. Numera får många människor ett telefonsamtal eller sms på morgonen som erbjuder arbete några dagar och därefter avslutas anställningen – ett tillvägagångssätt som har blivit allt för vanligt.

Enligt flera borgerliga företrädare och arbetsgivarorganisationer är regelverket ett omodernt sätt att anställa- och att göra sig av med personal på. Dessutom vill man att arbetsgivare ska kunna undanta personal från den turordningslista som man idag förhåller sig till vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det finns dock idag möjlighet att undanta två personer i företag med tio anställda. I det nya förslaget får däremot alla arbetsgivare undanta fem anställda. I Sverige finns säkerligen 200 000 tusen arbetsgivare med mindre än fem anställda. Det innebär att alla dessa skulle leva i en otrygg anställning. Att samtliga kan sägas upp utan orsak. De borgerliga vill göra det enklare.

Annons

Annons

Om en anställd upplever uppsägning eller avskedet felaktig i nuvarande lagstiftning kan en sådan uppsägning ogiltigförklaras och hanteras genom förhandling mellan företaget och den anställde. Detta sker vanligtvis av en fackföreningen eller annan sakkunnig företrädare. Detta vill man ta bort i småföretag med upp till 15 anställda. I LAS finns dock redan stora möjligheter att både anställa och säga upp personal. Att försämra LAS innebär för miljoner arbetstagare en otryggare anställning.

Då jag själv arbetat med Lagen om anställningsskydd i nästan 25 år som ombudsman inom både åkeri, taxi, buss, terminal, tidningsbud och bevakning inom såväl små som stora företag är det sällan, eller aldrig, jag har hört arbetsgivare gnälla på lagens innehåll. Undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av de anställdas olika kvalifikationer har dessutom varit vanligt förekommande. Sakliga argument från arbetsgivaren har behandlats sakligt med goda resultat för företaget och dess fortsatta verksamhet.

Att läsa debattartikeln från liberalerna om att lagen är både "stelbent och daterad" känns för mig som att de lever långt ifrån den verklighet jag har upplevt med både anställda och arbetsgivare i mitt arbete som ombudsman i ovannämnda branscher.

Annons

Monica Lundin (L) skrev tillsammans med partiledaren Nyamko Sabuni (L) att LAS behöver moderniseras – en debattartikel som har mött mycket kritik.

Bild: Mats Laggar

Annons

Troligt är att fler som idag är arbetslösa anställs på arbetsplatser för att utföra enklare arbeten. Jag undrar: är dessa arbetsuppgifter inte nödvändiga idag? Dessvärre är att många äldre med långvarig anställning kommer att sägas upp. De kommer därefter att säkerligen få mycket svårt att erhålla nya anställningar efter kanske 25 års anställning i ett företag. De har säkert bidragit med fina arbetsinsatser och vinster i företaget.

Den svenska modellen att arbetsmarknadens parter ska vara jämlika kommer med de borgerligas förslag att kraftigt försämras.

Conny Kallberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan