Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Kommunerna handlar för miljarder – utan insyn

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Värdet av de totala upphandlingspliktiga inköpen i Sverige som görs av stat, regioner och kommuner uppgår till svindlande 800 miljarder kronor per år. Det motsvarar nästan 80 000 kronor per invånare i Sverige och då har vi inte ens räknat med de offentliga köp som inte behöver konkurrensutsättas.

Företagarnas medlemsföretag vittnar om brist på insyn i de offentliga inköpen. Inte minst i inköpen som görs av Sveriges 290 kommuner som faller under den så kallade direktupphandlingsgränsen (vanligtvis upp till 600 000 kronor) som varken behöver annonseras och konkurrensutsättas. I stället är det upp till kommunerna själva att besluta hur inköpen synliggörs. Detta sker i dagsläget på olika sätt, allt från ingen insyn alls till fullt offentliggörande, vilket resulterar i:

Annons

• Brist på transparens kring vilka affärsmöjligheter som finns för företagen

Annons

• Otillräcklig insyn kring vilka företag som kommunerna har ingått avtalen med

• Ett stort hål av okunskap om hur skattepengarna används

Det måste det bli ett slut på hemlighetsmakeriet – oavsett om det gäller inköp av en simpel kanelbulle eller upphandling av ett komplicerat vägbygge - så är det våra gemensamma skattemedel som används som betalmedel, skriver representanter för Företagarna. Foto: Henrik Nyblad

I ett samarbete med forskningsföretaget Tendium kan Företagarna presentera helt ny information om de inköp som kommunerna i Dalarna gör från svenska företag fördelat på inköpsvärde, företagsstorlek och företagens lokala förankring. Siffrorna visar att till exempel Borlänge gör inköp för 1,7 miljarder kronor, varav 39 procent kommer från lokala* företag. Det kan jämföras med Gagnef som har endast 8 procent av inköpen från lokala företag, eller Ludvika med 63 procent. Skillnaderna är stora.

Eva Cooper, regionchef Företagarna Dalarna.

Bild: Arkivbild

28 procent av de kommunala skatteintäkterna i Dalarna kommer från de lokala småföretagen och deras anställda. Småföretagen är samtidigt den del av näringslivet som drabbats hårdast pandemins restriktioner. Att göra affärer med det offentliga – exempelvis kommuner – kan vara det som gör att dessa företag överlever eftersom det offentligas behov inte är lika utsatt för marknadens nycker. Kommunerna har därför en viktig uppgift i att vara transparenta och inkludera en så stor leverantörsmångfald som möjligt i sina inköp. Genom att aktivt arbeta med att inkludera mindre och lokala företag i sina inköp så kan kommunerna i Dalarna hjälpa till att stärka det lokala näringslivet och trygga lokala jobbtillfällen.

Annons

Annons

Magnus Johansson, expert på offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna. Foto: Emilie Johansson

I Sverige tillämpas offentlighetsprincipen. I praktiken innebär det att allmänheten ska ha rätt till insyn om bland annat kommunernas verksamhet. Men i dagsläget är informationen om hur och varifrån kommunerna köper alldeles för svårtillgänglig. Nu måste det bli ett slut på hemlighetsmakeriet – oavsett om det gäller inköp av en simpel kanelbulle eller upphandling av ett komplicerat vägbygge - så är det våra gemensamma skattemedel som används som betalmedel.

Eva Cooper, regionchef, Företagarna Dalarna

Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna

* Med "lokalt" avses företag med säte i respektive kommun.

Till toppen av sidan