Annons

Annons

Annons

Säter

Debatt
Debatt ska bygga på fakta – här misslyckas Moderaterna

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna i Säter angriper Miljöpartiet i debattartikeln ”Miljöpartiet ökar klyftorna med sin politik”.

De vill ge en bild av att Miljöpartiet har styrt Sverige de senaste årtiondena, vilket tyvärr inte är sant. Miljöpartiet är riksdagens minsta parti men vi har många kunniga politiker med bra och faktabaserade argument.

För Miljöpartiet är rätten till familjeförening viktig liksom att det finns utrymme i lagstiftningen att ta hänsyn till ömmande skäl och stark anknytning till Sverige vid bedömningen av rätten att stanna i vårt land. Är det den politiken som Moderaterna anser vållar de asylsökande mycket smärta och lidande?

Annons

Magnus Gabrielson, ordförande Miljöpartiet de gröna i Säter.

Annons

Under tiden i regeringen har Miljöpartiet medverkat till många bra beslut när det gäller miljö- och klimat, kultur, jämställdhet med mera. Även om plastpåseskatten infördes på initiativ av Liberalerna är den bra och i linje med många andra länders politik.

När det gäller att jämföra kostnader mellan olika sätt att producera el är det viktigt att skilja på kostnaden för drift av existerande anläggningar och kostnad för att bygga nya. Att vindkraften är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet framgår tydligt av att det är vindkraften som kraftproducenterna investerar i, över hela världen.

Ett vedertaget sätt att jämföra kostnader för ny elproduktion internationellt är ”levelized cost of energy” där alla kostnader för konstruktion, drift och avveckling jämförs med total produktion. I en sådan jämförelse är ny kärnkraft drygt tre gånger så dyr som ny sol- eller vindel. De nya kärnkraftsreaktorer som byggs i Europa är mycket dyra och tar lång tid att bygga. Den nya reaktorn i Finland började byggas 2005 och Frankrike började bygga reaktorn Flamanville 2007.

När det gäller att jämföra kostnader mellan olika sätt att producera el är det viktigt att skilja på kostnaden för drift av existerande anläggningar och kostnad för att bygga nya.

Bild: Johan Nilsson/TT

Ingen av dessa producerar el och när de gör det kommer den vara väldigt dyr. Det talas ibland om en ny generation av kärnkraft men den finns inte i verkligheten. Kanske kommer den att finnas i något land om drygt tio år. Under de senaste tio åren har fyra kärnkraftsreaktorer lagts ned i Sverige på grund av bristande lönsamhet, men glöm inte att Sverige fortfarande är ett av världens största kärnkraftsländer.

Annons

Annons

I Moderaternas debattartikel finns också ett antal påståenden som är svårtolkade och svåra att svara på. Hur jämför man energiskatt och tobaksskatt på ett vettigt sätt? Vilka skatter fördyrar kärnkraften mer än andra energikällor? Effektskatten avskaffades i energiöverenskommelsen 2016 och när den infördes satt MP inte i regeringen.

Att vindkraften är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet framgår tydligt av att det är vindkraften som kraftproducenterna investerar i, skriver Gabrielson i sin replik.

Bild: Mikael Andersson

Vad menas med att Miljöpartiet har ledande befattningar inom elproduktion och distribution?

Trots olika uppfattningar i sakfrågor är det viktigt för mig att den politiska debatten bygger på en faktagrund och tydlig skillnad mellan åsikt och fakta och tyvärr tycker jag inte att Moderaternas debattartikel lever upp till det.

Magnus Gabrielson,

ordförande Miljöpartiet de gröna i Säter

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan