Annons

Annons

Annons

Falun

Debatt
Lyssna på våra förslag och idéer om framtiden för Faluns landsbygd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Som företrädare för landsbygdens intresseföreningar upplever vi att vi inte blir hörda" skriver debattörerna.

Bild: Privat

Annons

Vi på landsbygden i Falun vill ha ett samhälle där vi kan leva, bo och trivas samt ge förutsättningar för företagande i hela kommunen. En grundläggande förutsättning för det är att vi ges inflytande över den framtida utvecklingen. Kommunen är i färd med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för delar av landsbygden i Falu kommun samt kring Runn, den sistnämnda i samarbete med Borlänge kommun.

För oss på landsbygden är det av största vikt att veta hur politiker och tjänstemän har tänkt kring utveckling av vårt närområde, om våra idéer tas till vara, om det satsas på Faluns landsbygd? Tar man med våra förslag, idéer och synpunkter på resan?

Ja, är svaret, ni får ju yttra er. Men vad händer sedan?

Annons

Vad händer med våra förslag och idéer till lokal utveckling utöver att de omvandlades till en fin sammanställning? Varför ser inte vi och varför betonas det hela tiden att en FÖP bara är vägledande och att det är kommunen som bestämmer? När det kommer framtida förslag på lokal utveckling är det ändå den fördjupade översiktsplanen som det kommer att tas hänsyn till. Viktigt att det blir rätt och riktigt!

Annons

Vad händer med våra förslag och idéer till lokal utveckling utöver att de omvandlades till en fin sammanställning?

Som företrädare för landsbygdens intresseföreningar upplever vi att vi inte blir hörda och att det som har presenterats i båda FÖP:erna snarare verkar som en ”bevarandeplan” i stället för en utvecklingsplan!

Vi upplever även att informationen som lokala utvecklingsgrupper, politiker och tjänstemän jobbade fram 2016 är föråldrad, nya lokala utvecklingsplaner är snart på plats. Vi anser att det bör tas hänsyn till de nya lokalt framtagna utvecklingsplanerna och att det behövs ett uppskov av beslut kring FÖP ”delar av landsbygd” samt ”Runn” på grund av att underlagen är undermåliga.

Vi anser även att FÖP:en för delar av landsbygden drar alla över en kam, det krävs en mycket större lyhördhet för de skilda lokala förhållanden som finns.

Som exempel kan nämnas att det som av många i Bjursås ses som positivt, ett böljande landskap med fantastiska lägen uppfattas, enligt kommentarerna till samrådsberättelsen, mestadels som problem och hinder.

Annons

Ett annat exempel är verksamheten Dellner i Vika, som är Falu kommuns fjärde största privata arbetsgivare. Att redan i en fördjupad översiktsplan förhindra utveckling av företaget gör att det finns risk att verksamheten måste utlokaliseras. Då mister kommunen en av sina största privata verksamheter.

Annons

Vi önskar att kommunen verkligen tar till sig våra lokala förslag, idéer och synpunkter om Faluns landsbygd framtid.

Lars Nordström, Aspeboda Intresseförening

Bo Olsson, Bjursås Sockenråd

Veronica Zetterberg, Envikens Intresseförening

Joakim Nordlund, Grycksbo Byaråd

Britt Källström, Sundborns Sockenråd

Vera Hellström, Svärdsjö Intresseförening

Michael Koij, Vikabygdens Intresseförening

Marc Meijer, Hela Sverige Dalarna, länsbygderådet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan