Annons

Annons

Annons

Hedemora

Insändare
Hedemoras byskolor är nedläggningshotade

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Garpenbergs skola är tillsammans med alla våra byskolor aktuella för eventuell nedläggning. Centralisering kan vara aktuell i tron på att skolan blir både mer kvalitativ och med ekonomiska vinster.

Centerpartiet har en bestämd uppfattning om att små skolor behövs om hela landet ska leva. En by utan skola är en fattigare by. Många skolor läggs ner när kommuner ska "spara" pengar för att hålla budget. Att hålla budget är inte ett starkt argument för att stänga små skolor.

Vi ska se dem som berikande med utmanande möjligheter.

Vi vill satsa på de små skolorna och gör dem mer attraktiva för personal och främst för eleverna. Det har skapats ett regelverk som lever upp till den verklighet vi har i en liten kommun som Hedemora. Alla riktlinjer verkar ha utgått från storstaden som referens. Vi måste acceptera att vi bor i en liten kommun och göra det bästa för våra medborgare.

Annons

Annons

”Att hålla budget är inte ett starkt argument för att stänga skolor” menar skribenterna.

Bild: Lena Breitner

Inget skulle hindra att vi planerade för mindre skolor i hela vår kommun även i centrala Hedemora. Närhetsprincipen är av stor betydelse för att skapa en läroplattform med trygghet och goda resultat. Det är definitivt inte storleken på skolan som avgör studieresultaten.

I Hedemora ska vi fortsätta att höja kvalitet och studieresultat med fokus på att alltid se den enskilda elevens behov, förmågor och förutsättningar. Det finns ingen grund för att stora skolor per definition är bättre när det kommer till studieresultat. Det finns inget forskningsstöd för att stora enheter är bättre än små enheter.

Det som stänger små skolor är i stor omfattning statliga inriktningar och kommunala besparingar. Centerpartiet vill att normen och synsättet i Hedemora kommun förändras så att regelverket inte bygger på att skolan ska vara stor i tron på att bättre studieresultat ska uppnås.

I dag finns teknik som möjliggör att personal kan mötas.

Bild: Foto: Jessica Gow / TT

Annons

Idag är det kollegiala lärandet viktigt för att pedagoger ska ges möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor. Vi får inte fastna i det argumentet för en nedläggning av en skola. Idag har vi teknik som kan lösa det problemet och anpassa oss till nya rutiner. Genom att anpassa oss till digitala möten i framtiden, stärka pedagogerna status och erbjuda goda arbetsvillkor blanda annat genom fokus på undervisning. Pedagogerna är utbildade för undervisning och ska inte belastas med många andra arbetsuppgifter.

En nerläggning av en skola resulterar sällan i lägre kostnader för kommunen.

Lillemor Gunnarsson (C) Hedemora
Christina Lundgren, Hedemora Husby Centerkvinnor

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan