Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Fossilfritt har blivit en floskel – som kan stå Dalarna dyrt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Häromveckan hölls regionfullmäktige för Dalarna. En av frågorna var den om trafikförsörjningsprogrammet. Det låter kanske inte så spännande, men dokumentet innehåller dessvärre skrivningar som riskerar att infoga ytterligare ekonomisk skada på Dalarnas invånare.

Enligt dokumentet självt är det ett “strategiskt dokument som ska peka ut den politiska viljeinriktningen och utgöra den långsiktiga planen för hur kollektivtrafiken i Dalarna ska bedrivas”.

Programmet slår fast, på flera ställen, att den framtida kollektivtrafiken ska vara “fossilfri”. Det låter kanske fint och miljövänligt men riskerar dels att inte bidra till en förbättrad miljö överhuvudtaget samtidigt som dalarnas invånare riskerar ännu högre kostnader på grund av att regionen skriver fast sig i onödan.

Annons

Den framtida kollektivtrafiken ska vara fossilfri – men vad betyder det egentligen för miljön och kostnaderna för skattebetalarna?

Bild: Eric Salomonsson, Arkivbild

Annons

Felet som majoriteten gör är att inte ge sig själva flexibilitet att välja i varje givet ögonblick. Precis som dokumentet konstaterar är det svårt att förutse framtidens transportalternativ eller dess drivmedel. För vad händer som “miljöbränslen” är enormt mycket dyrare än fossila bränslen i framtiden? Redan idag är det nämligen dyrare, och skattebetalarna i Dalarna får lida av att regionen sitter fast i mycket dyra avtal för att trafiken ska gå på det så kallade miljöbränslet HVO100. Det konstaterades till och med uttryckligen av regionens trafikförvaltningschef på bokslutskonferensen som hölls nyligen.

Argumentet är att minska Dalarnas utsläpp av koldioxid. Det är dock ett mantra alla upprepar utan att tänka. Det har blivit en floskel. När vi tänker efter lite inser vi det ohållbara i att ha en sådan prioritering. Sveriges globala utsläpp av koldioxid år 2021 var endast 0,13 procent.

Om vi samtidigt drar av den koldioxid som vår skog och mark binder blir Sveriges andel av nettoutsläppen endast 0,04 procent. Bryter vi sedan ner den siffran på Dalarnas andel blir den knappt mätbar.

Poängen är alltså att Sverige redan gjort sitt jobb med att minimera koldioxid om man nu är oroad över de utsläppen. Vår elproduktion var till nyligen nästan helt koldioxidfri, fram till dess att socialdemokraterna förstörde vårt elsystem genom att lägga ner kärnkraft och bygga massor av vindkraft. Vindkraft släpper dessutom ut mer koldioxid sett per producerad energienhet jämfört med kärnkraft.

Annons

Annons

Per-Ola Ahlström (SD), oppositionsråd.

Bild: Björn Häger

Utöver det är koldioxid, till skillnad från vad man hör i media, en viktig del i att göra jorden grönare. Koldioxid är växternas “mat” så i takt med att koldioxid i luften ökat så har jorden blivit grönare och växterna binder dessutom mer vatten, vilket gör att risken för torka minskar.

Vad majoriteten alltså gör är att ytterligare låsa fast sig vid potentiellt dyra alternativ i kollektivtrafiken, som redan idag går med stora underskott. Detta gör de trots att miljövinsterna är väldigt låga, kanske inga alls, samtidigt som regionen står inför stora ekonomiska problem.

Kent Ekeroth (SD), oppositionsråd.

Bild: Eric Salomonsson

Sverigedemokraterna är inte emot det ena eller det andra drivmedlet. I framtiden kanske eltransporter blivit det mest effektiva och vår elproduktion återställd. Eller så har bristen på komponenter för batterier blivit så skriande att det är ekonomisk ohållbart. Vi vet inte exakt.

Vår poäng är dock att region Dalarna inte kan ha ett ensidigt fokus på koldioxid utan istället måste prioritera en ekonomisk hållbar och inför invånarna mer ansvarsfull politik som inte ytterligare riskerar att kosta dem onödiga pengar, med risk för skattehöjningar.

Vårt ändringsförslag skulle gett Dalarna den flexibiliteten och därmed bättre tagit tillvara på våra gemensamma resurser. Tyvärr stöttades vårt förslag inte av något annat parti vilket är olyckligt för Dalarnas invånare.

Kent Ekeroth (SD), oppositionsråd

Per-Ola Ahlström (SD), oppositionsråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan