Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
Få svar och brist på självkritik – häpnadsväckande, Mellanskog

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Engström och Wickströms replik är häpnadsväckande i frånvaron av svar på de anmärkningar vi tagit upp. Detsamma gäller bristen på självkritik. De hävdar att skogsstyrelsens granskningar är en garant för att Mellanskogs verksamhet sker inom lagens ramar. De vet dock mycket väl att Skogsstyrelsen idag endast gör fältgranskning av 1-2% av alla avverkningsanmälningar.

Våra inventeringar av Mellanskogs avverkningsanmälningar i Stjärnsundsområdet visar att majoriteten inte följt rådande lagstiftning och riktlinjer och därför behövt planeras om eller till och med fått avverkningsförbud av just Skogsstyrelsen.

Annons

Angående Mellanskogs cerifieringssystem PEFC är detta utformat av industrin själva där ingen miljöorganisation finns representerad i styrelsen, till skillnad från det större FSC. De båda systemen är dock starkt kritiserade för att skogsbolag/ombud gång på gång bryter mot sina egna regler utan att det får några som helst konsekvenser. Detta har gjort att flera miljöorganisationer valt att inte stå bakom dessa certifieringar längre.

Annons

Jättefint att Filippa K vill tänka hållbart – men skogen är inte en oändlig resurs som kan räcka till allt.

I föregående replik gavs mycket utrymme åt exempel på långlivade produkter som skogen kan bidra med. Frågan kvarstår dock var allt ska komma från? Vi har en nedåtgående tillväxttrend i skogen och samtidigt en trädslukande massaindustri. Det är jättefint att Filippa K med flera vill tänka hållbart men det gör man inte genom att skövla oersättlig naturskog och ersätta med artfattiga virkesåkrar under en pågående klimat-och artkris. Dessutom finns både svenska och internationella mål om att bevara dessa kontinuitetsskogar. Skogen är inte en oändlig resurs som kan räcka till allt.

Sprickan när det gäller synen på skogen är absolut stor, lokalt som nationellt. Vi har dock träffat flera skogsägare som reagerat på den behandling vissa anställda på Mellanskog bedriver. Folk som velat plockhugga eller spara områden har inte blivit lyssnade på. En annan har fått delar av sin skog avverkad utan tillstånd och inte ens fått ersättning. Är detta ett bra sätt att ta hand om sina medlemmar på? Och ger detta bra förutsättningar för landsbygden att utvecklas som ni själva nämner som så viktigt?

Skogsägare må älska sin skog men det gör sannerligen inte alla anställda på Mellanskog. Om ni arbetar för era medlemmar kan ni ju börja med att lyssna istället för att diktera och respektera olika sätt att använda sin skog på. Samt ta på er kunskapskravet. Annars är det ju i slutändan de enskilda medlemmarna som får betala för era misstag.

Stjärnsunds Skogsgrupp

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan